• Tüm soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi
  • Verilen kararlara gerekli itirazların yapılması
  • Kanun yollarının kullanılması
  • Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere
  • Sulh ceza davaları ve duruşmaları
  • Asliye ceza davaları ve duruşmaları
  • Ağır ceza davaları ve duruşmaları
  • İcra Ceza Davaları