• Şirketlere düzenli hukuki danışmanlık hizmeti vermek
  • Ticari sözleşme hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi Hukuki danışmanlık
  • Ulusal ve Yabancı şirketlerin Ticaret Odası nezdindeki tüm işlemleri
  • Şirketler Topluluğu yapısının kuruluş işlemleri, ana sözleşmelerinin hazırlanması, pay yapısının oluşturulması gibi tüm hukuki işleri
  • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi
  • Tür değiştirme, birleşme, bölünme, şirket alım-satım
  • Franchise, distribütörlük, lisans, telif, kira sözleşmelerinden doğan davalar
  • Genel Kurul kararlarının iptali, şirketin feshi ve tasfiyesi, ortaklıktan çıkarma davaları