• Tapu iptal ve tescil davaları
  • Ortaklığın giderilmesi davası
  • İstihkak davaları
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi
  • Tapu kaydının düzeltilmesi davası
  • İşgal tazminatı davası
  • El atmanın önlenmesi davası
  • Önalım davası
  • Kamulaştırma davaları