• İdari mercilere yapılacak tüm idari başvurular,
  • İdare Mahkemelerinde görülen iptal ve tam yargı davalarında vekillik,
  • Vergi Mahkemelerinde görülen davalarda vekillik,
  • Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda vekillik,
  • Yürütmenin durdurulması talebi,
  • Özelleştirme ve kamulaştırma davalarda vekillik,
  • Danıştay’da temyiz aşamasında görülecek davalarda vekillik,
  • İdari cezalar ile vergi suçları ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, 
  • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım
  • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.