• Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvuru ve sürecin takibi
  • Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamaması halinde gerekli davaların ikamesi ve yürütülmesi
  • Hizmet Tespiti davası
  • İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları