• Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
  • Nafaka talebi ve tedbiri
  • Velayet talebi
  • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
  • Mal paylaşımı, katılma alacağı, katkı/değer artış payı alacağı davaları
  • Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği açılacak davalar
  • Tanıma, soybağının reddi ve babalık davaları