• Detaylı şirket incelemesi,
 • Kişisel veri işleme sözleşmesi imzalanmış ise incelenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması,
 • VERBİS kayıt sürecinin yönetilmesi
 • Şirketlerin uyum sürecinin yönetilmesi
 • İş sözleşmelerinin revize edilmesi, gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Depolanan, aktarılan, işlenen kişisel verilerin saptanması,
 • Kişisel verilerin hangi amaçlarla kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesi,
 • İşlenen kişisel verilerin kategorize edilmesi,
 • Eski müşterilerin, personelin açık rızalarının alınması
 • Şirket içi KVKK iş organizasyonunun belirlenmesi,
 • Gerekli tüm hukuki metinlerin hazırlanması,
 • Düzenli olarak şirket içi eğitimlerin verilmesi
 • Gerekli teknik ve idari ilave tedbirlerin alınması
 • Düzenli mevzuat takibi, ilgili konularda bilgilendirme metinleri hazırlanması ve gerekli tedbirlerin alınması