• Tazminat davaları
  • Alacak davaları
  • Fikri mülkiyet hukuku davaları
  • Adi alacak ve kambiyo alacaklarının tahsiline ilişkin icra takibi
  • Her türlü kurum ve kuruluşlara başvuru, itiraz ve süreçlerin takibi
  • İdari işlemlerin takibi
  • Sözleşme hazırlanması
  • Dilekçe yazımı
  • Hukuki danışmanlık